Expats moeten meer batterijen sorteren

Expats moeten meer batterijen sorteren

Expats in Brussel

Voor Bebat onderzocht De Betrokken Partij hoe expats meer batterijen en accu’s konden sorteren en inzamelen. Meteen mocht DBP voor Bebat ook zijn naamsbekendheid meten bij expats.

Onder expats verstaan we alle personen die hun land van herkomst hebben verlaten om zich in de Belgische hoofdstad te vestigen en te werken.

Maar hoe bereik je expats?

Deze doelgroep is niet of nauwelijks te vinden in online panels. De Betrokken Partij werkte hiervoor samen met The Bulletin, een online platform voor expats in België. In totaal bevroeg DBP 562 expats met heel diverse achtergronden.

Aan de hand van het 7E-model polste DBP of de expats hun gedrag zouden willen veranderen. Dit model is opgebouwd rond een ladder van gedragsverandering.