Hoe breng je wetenschap dichter bij de mensen?

Hoe breng je wetenschap dichter bij de mensen?

De campagne

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek vroeg De Betrokken Partij om een campagne te begeleiden om de wetenschap dichter bij de burger brengen én de Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen.

De Betrokken Partij koos voor de participatieve aanpak om enerzijds de uitwisseling tussen wetenschappers en burgers te bevorderen en anderzijds een dieper inzicht te krijgen in het belang van wetenschappelijk onderzoek.

Dat gebeurde in drie fasen:

  1. Weken van de Wetenschap: Van 17 april tot 27 mei 2020 konden alle Vlamingen hun vragen voor de wetenschap indienen op het participatieplatform van Tree Company. 
  2. Nachten van de Wetenschap: tijdens vijf Nachten van de Wetenschap gingen onderzoekers, burgers, (middenveld)organisatie en bedrijven in gesprek over de ingestuurde vragen.
  3. Wetenschapsfeest 

Vraag voor de wetenschap

Maar liefst 10.559 vragen werden ingediend die door De Betrokken Partij werden vertaald naar 82 overkoepelende thema-vragen. Daarnaast werd de Vlaamse Wetenschapsagenda opgemaakt. Dit inspirerende document bracht fundamentele, maatschappelijke vraagstukken uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines samen.
De resultaten hiervan vind je hier www.vraagvoordewetenschap.be.

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek enthousiast over samenwerking met DBP

De deelnemers aan de Nachten van de Wetenschap apprecieerden dat ze meer inzicht in elkaars leefwereld kregen. De uiteindelijke resultaten zijn belangrijk voor het wetenschappelijke onderzoek.

De Vlaamse Wetenschapsagenda versterkt de banden tussen samenleving en wetenschappelijk onderzoek. Ook prikkelt het de Vlaamse wetenschap tot innovatie, creativiteit en verbinding.