Hoe gebruik je correct douches en toiletten in zwembaden?

Hoe gebruik je correct douches en toiletten in zwembaden?

Aanbevelingen voor gebruikers en beheerders

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vroeg aan De Betrokken Partij om onderzoek te verrichten bij gebruikers en beheerders van zwembaden. Meer bepaald toetste DBP de aanbevelingen over correct douche- en toiletgebruik af bij exploitanten, zwembadpersoneel en -bezoekers.

De resultaten van het onderzoek zorgde voor een draagvlak voor het invoeren van de aanbevelingen.