Hoe verplaatst de Vlaming zich in het verkeer?

Hoe verplaatst de Vlaming zich in het verkeer?

Onderzoek bij 4.000 Vlamingen

De Betrokken Partij voerde voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een gedragsonderzoek bij bijna 4.000 Vlamingen. Het Vlaamse departement wilde weten hoe mensen zich in het verkeer verplaatsen en op welk tijdstip.

In de studie combineerde DBP enkele parameters: gezinssituatie, dagelijkse activiteit, leeftijd, vervoersmiddel en motief voor de verplaatsing. De bevraging gebeurde zowel online als face to face in diverse Vlaamse steden.

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelt MOW strategische verkeersmodellen.