Hoe willen we in Vlaanderen omgaan met watertekort?

Hoe willen we in Vlaanderen omgaan met watertekort?

Samen werken voor een waterbeleidsnota

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bereidt op vraag van de Vlaamse regering een waterbeleidsnota voor. Via een participatietraject zette De Betrokken Partij de verwachtingen van de stakeholders rond waterbeleid op een lijn.

De Betrokken Partij zocht inspirerende ideeën voor deze thema’s: verontreiniging, waterschaarste en droogte, bescherming tegen overstromingen, sensibilisering en gedragsverandering. 

Een belangrijk effect was dat de stakeholders zich bewust werden van samenwerking in deze complexe materie.