Jeugdwerk in een veranderende samenleving

Jeugdwerk in een veranderende samenleving

De vzw Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, vroeg De Betrokken Partij om enkele vragen op te pikken met hun achterban:

  1. Hoe onderscheidt een jeugdhuis zich van andere jeugdwerkvormen?
  2. Welke waarden en handelingen zijn werkbare principes voor een jeugdhuis?
  3. Is de term ‘Open Jeugdwerk’ bruikbaar voor de jeugdhuissector en voor de vzw Formaat?

Dé centrale vraag was: “Wat zijn de kenmerken van een hedendaags maatschappelijk project gericht op de ontwikkeling van een kwalitatief Open Jeugdwerk?”

De Betrokken Partij stelde een begeleiding op in 4 fasen

In een eerste fase worden de stakeholders in kaart gebracht en bevraagd. Vervolgens werd er richting gegeven door een visie uit te werken, doelstelling te formuleren en de gewenste impact voorop te stellen. In een volgende stap ging men ‘inrichten’ en werden samen het pad en de eerste stappen gecreëerd. “Doenken” (experimenteren) was de laatste fase van het proces: doen én denken én doen én … met andere woorden: de actiegerichte fase.

De Betrokken Partij ondervraagt 12 organisaties

Uit de ondervraging bleek dat er een groot draagvlak is voor Open Jeugdwerk in de sector. Al deze organisaties hebben dankzij de bevraging ook bewust stilgestaan bij hun toekomst en die van het jeugdhuiswerk in Vlaanderen. 

De Betrokken Partij formuleerde bouwstenen voor Open Jeugdwerk. De vzw Formaat kon dankzij de onderzoeksresultaten zelf positie innemen in het jeugdhuiswerk van de toekomst.

De vzw Formaat vond de inbreng van DBP onmisbaar

De Betrokken Partij reikte de juiste methodieken aan en nam heel wat stakeholders mee in het proces. Hierdoor verbreedde DBP het jeugdhuiswerk naar een Open Jeugdwerk.

De combinatie van onderzoek, procesbegeleiding en inhoudelijke kennis zorgde voor een geslaagd project.