Kennisdag lokaal beleid rond Corona

Kennisdag lokaal beleid rond Corona

De Betrokken Partij lanceerde samen met de Universiteit Hasselt de Corona-Impact Monitor Lokale Besturen. Verschillende lokale besturen namen deel en konden zo de impact van corona en de verbonden maatregelen op hun inwoners meten. Om deze resultaten op maat te bespreken, en besturen handvaten te geven om hiermee actie te ondernemen werd een ‘Kennisdag – Krachtig lokaal beleid rond Corona’ georganiseerd.

We mochten deelnemers uit 16 Vlaamse gemeenten verwelkomen op de kennisdag. Ze kregen een inleidende presentatie over de resultaten van Vlaanderen, waarbij er de mogelijkheid was om via de chat vragen te stellen of kennis te delen met andere besturen.

Kennisdeling op maat

Vervolgens kregen de lokale besturen in 2 rondes uitleg op maat over hun eigen gemeente. Concreet kregen de deelnemers van hetzelfde bestuur een eigen ‘kamer’, waar een onderzoeker anderhalf uur met hen door de resultaten van hun gemeente liep. De interne dialoog werd dus binnen besturen op gang gebracht. Door te kiezen voor deze aanpak ontstond er genoeg ruimte om in te gaan op de specifieke resultaten en uitdagingen per lokaal bestuur. 

Verdieping met experten

Om cijfers breder te interpreteren werden ook experten uitgenodigd om de resultaten in hun domein te kaderen. Deelnemers konden zich op voorhand of tijdens de sessie inschrijven voor een verdiepend uur. Deze gingen door in twee rondes, waarbij de deelnemers konden kiezen uit Communicatie, Zorg en gezondheid, Lokale begroting en financiën, Toerisme en Vrije tijd en Participatie. 

Door thematisch te werken, konden deelnemers deelnemen vanuit hun bevoegdheid. Daardoor ontstonden gemixte groepen met deelnemers uit verschillende gemeenten. Hier werd dialoog tussen besturen op gang gebracht, wat kansen schepte om contacten te leggen en kennis uit te wisselen met andere lokale besturen. Ook hier was er ruimte voor vragen en onderlinge dialoog. 

Deelnemers sloten de sessie af met een rugzak vol kennis, inspiratie en nieuwe contacten.