Levenskeuzes op latere leeftijd

Levenskeuzes op latere leeftijd

Doelstelling

De Koning Boudewijnstichting wenst in kaart te brengen wat de verwachtingen en voorkeuren van de Belgen zijn m.b.t. wat er moet gebeuren bij een mogelijk verlies van autonomie, persoonlijk of bij een geliefde, alsook het kunnen anticiperen van hun toekomstig gedrag.

Samen met Indiville creëerde de Koning Boudewijnstichting een driejaarlijkse barometer om beter inzicht te krijgen in de evolutie van levenskeuzes, de daaruit voortvloeiende behoeften, de veranderende rol en invloed van wijzigende samenlevingsvormen op de verwachte en verkregen steun of hulp.

Aanpak en resultaat

De Betrokken Partij stond in voor het onderzoek, inclusief voorbereidingsfase met ontwikkeling vragenlijst, steekproefkader, veldwerk, data-analyse en rapportering van de resultaten. De resultaten van de studie werden vanaf 25 september 2017 verspreid in diverse media. Prof. Dr. Anja Declercq (K.U.Leuven) en Prof. Dr. Thérèse Van Durme (UCL) werkten als externe experten mee aan deze studie.

In de voorbereidingsfase werden tijdens meetings met de KBS de onderzoeksvragen scherper gesteld. Op basis van deze verwachtingen werd de vragenlijst ontwikkeld.

Het veldwerk werd uitgevoerd door middel van een online en telefonische enquête bij de Belgische, niet-hulpbehoevende bevolking van 60 jaar en ouder. In totaal vulden 2122 Belgen de vragenlijst in. De respons werd dagelijks opgevolgd en op regelmatige tijdstippen gerapporteerd aan de VRT.

De analyse en rapportage van de gegevens bestond, naast het opleveren van een uitgebreid onderzoeksrapport, een dynamisch tabellenrapport, uitgeschreven managementsamenvatting, een infografiek en alle data, uit verschillende presentaties van de voornaamste resultaten en conclusies. Naast de voorstelling van het integrale rapport aan de Koning Boudewijnstichting, werden de voornaamste conclusies ook voorgelegd aan een klankbordgroep van mensen van 60 of ouder tijdens een interactieve sessie.

Ongeveer 7 op 10 niet-hulpbehoevende ouderen kijken positief naar het ouder worden. De groep die dit niet doet heeft te kampen met beginnende gezondheidsproblemen en een kleiner sociaal netwerk. Frappant in de studie was dat drie kwart zich niet voorbereidde op de oude dag. Indien nodig wenst 72% verzorgd te worden door familieleden, 84% wenst te blijven wonen in de eigen woning en wil daar ook elektronische hulpmiddelen voor inschakelen. 60% wil een rol spelen in buurtnetwerken.

De eerste meting werd in 2017 uitgevoerd, de vervolgmeting is gepland voor september 2020.

Geef een antwoord