Lokale taxshift: burgerberaad met inwoners en gemeenteraadsleden

Lokale taxshift: burgerberaad met inwoners en gemeenteraadsleden

Overijse had onder begeleiding van Levuur al een heel participatietraject afgelegd voor het meerjarenplan. Men wilde nu nog een stap verder gaan en ook de gemeenteraad sterker betrekken in de participatieprocessen. Zo zouden ze nauwer betrokken worden bij het beleidsproces en dit vanaf het begin van de beleidscirkel. Daarom tekende Overijse in op de oproep van de Vlaamse overheid en VVSG rond het dynamiseren van de gemeenteraad.

Overijse werd als één van de vijf proeftuinen geselecteerd. Omdat de taxshift een vrij technische materie is, werd ook een expertengroep met vertegenwoordigers van alle politieke fracties samengesteld om het thema grondig uit te pluizen en voor te bereiden. Samen met de financieel directeur stelden ze een vragenlijst op waarover gelote burgers en raadsleden zich dienden te beraden. Deze vragenlijst ging over drie grote thema’s.

Uit alle inwoners werden zo’n 3000 inwoners geloot, met de vraag om zich kandidaat te stellen. Op basis van een aantal persoonlijke kenmerken werd via een tweede loting een panel van vijftig burgers samengesteld dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de bevolking.

De deliberatie leidde tot 13 stellingen, waarover elke deelnemer zijn mening kon geven. De uitkomst van de stemming was zeer uitgesproken. Zo was een grote meerderheid van het burgerberaad het erover eens dat er manieren moeten worden gezocht om de talrijke expats, die in Overijse wonen maar geen gemeentelijke belastingen betalen, toch te laten bijdragen aan de lokale financiën. Bijkomend was er ook een duidelijke vraag om de milieubelasting te hervormen. Het is nu aan de gemeenteraad om zich finaal uit te spreken.