Klimaatmodule voor steden en gemeenten

Klimaatmodule voor steden en gemeenten

Dat klimaat een ‘hot topic’ is, is een open deur intrappen. Uw gemeente of stad heeft allicht al maatregelen genomen om het gewenste gedrag te stimuleren of staat op het punt dat te gaan doen. Misschien heeft u zelfs een volledig uitgewerkt klimaatactieplan. Maar hoe effectief zijn deze maatregelen en acties? En hoe groot is de kloof momenteel tussen het effectieve gedrag en de doelstellingen die uw gemeente of stad heeft vooropgesteld?

Om op deze vragen een antwoord te bieden ontwikkelde Indiville een modulair klimaatonderzoek, schaalbaar en aanpasbaar aan de specifieke noden en het budget van uw stad of gemeente. Op basis van het 7E-model dat zijn deugdelijkheid al bewees in het realiseren van effectieve gedragsverandering, bevragen we de inwoners van uw stad of gemeente over hun gedrag met betrekking tot de klimaatacties die u wil ondersteunen. Met deze inzichten kan u dan gericht(er) aan de slag om bestaande plannen te verbeteren of nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Aanpak en resultaat

Vragenlijst en analyse op basis van het 7E-model

Het 7E-model vertrekt vanuit de vaststelling dat gedrag veranderlijk is en dat mensen afhankelijk van een heel aantal contextuele factoren constant wisselen tussen een bepaald (gewenst) gedrag niet stellen, de intentie hebben om het (meer) te stellen of het effectief stellen. Neem als voorbeeld ‘meer de fiets gaan gebruiken’. De hier voorgestelde klimaatmodule segmenteert de respondenten in drie groepen:

  • Regelmatige fietsers
  • Onregelmatige fietsers die de intentie hebben om meer de fiets te gaan gebruiken
  • Mensen die weinig of nooit fietsen en ook geen intentie hebben om meer de fiets te gaan gebruiken

Vervolgens gaat de klimaatmodule binnen deze segmenten o.a. na waarom zij al dan niet de fiets (meer) willen gebruiken, wat hen tegenhoudt om dit te doen, wat zou kunnen helpen om wel meer de fiets te gaan gebruiken. Via de vragenlijst kunnen ook ‘gemeentelijke fietsambassadeurs’ worden gerekruteerd.

15′ online survey via post-to-web methode en de digitale infokanalen van de gemeente

Inwoners krijgen een brief met daarin een gepersonaliseerde link en paswoord die toegang geven tot de online vragenlijst of kunnen deelnemen via een link op de (digitale) infokanalen van de gemeente.

Mogelijke modules

  • Mobiliteit en fietsgedrag
  • Plaatsen of verbeteren van dakisolatie
  • Plaatsen of verbeteren van muur en vloerisolatie
  • Hernieuwbare energie
  • Duurzaam consumeren

Inhoud standaardvragenlijst

Attitudes tegenover en kennis van milieuthema’s, socio-demografische kenmerken en 2 klimaatthema’s naar keuze.