Samenwerken voor een beter everzwijnbeheer

Samenwerken voor een beter everzwijnbeheer

Traject voor tien Vlaamse faunabeheerzones

Het Agentschap Natuur en bos schakelde De Betrokken Partij in om landbouwers, domeinbeheerders en jagers op één lijn te krijgen voor een beter everzwijnbeheer. DBP startte met deze stakeholders een participatietraject.

In de tien Vlaamse faunabeheerzones kwamen alle stakeholders samen. DBP bereikte met hen een consensus over de doelstelling en de te nemen maatregelen. Al snel legde DBP de klemtoon meer en meer op begeleiding in de lokale werking.

Meer vertrouwen tussen landbouwers, domeinbeheerders en jagers

Door hun uitgesproken standpunten stonden de betrokkenen soms lijnrecht tegenover elkaar. De Betrokken Partij zorgde ervoor dat er een echte dialoog op gang kwam met als resultaat meer vertrouwen. 

In enkele concrete gevallen kwam er weer beweging in een vastgelopen situatie. Het resultaat op het terrein was soms verrassend en op meerdere locaties kregen de actoren samen het everzwijnbeheer onder controle.