Toekomstforum voor Zoet Water: burgerberaad met inwoners en gemeenteraadsleden

Toekomstforum voor Zoet Water: burgerberaad met inwoners en gemeenteraadsleden

Het Zoet Water is een gebied van 14 hectare in eigendom van de gemeente. Deze site omvat vijvers, een cultuurcentrum, sportterreinen, een verouderd speelterrein, een parkzone, parking en horeca. De site is aan opwaardering toe om klaar te zijn voor de komende decennia.

Omdat alle inwoners zich wel op de een of andere manier verbonden voelen met de site en alle politieke partijen erover spreken in hun programma, leek het voor de gemeenteraad het ideale project voor een participatieve én vernieuwende manier van werken. Men koos daarom voor de format van een burgerberaad.

Hiervan gaven 123 mensen aan te willen deelnemen, waarvan er finaal vijftig werden geloot. Hierbij werd gelet op verschillende parameters zoals leeftijd, opleiding en deelgemeente. Op die manier streefde men ernaar om zoveel een weerspiegeling van de bevolking mee te nemen in dit traject. In volle Coronaperiode haakten uiteindelijk nog mensen af, waardoor uiteindelijk 38 burgers het volledige traject doorliepen.

Tijdens drie bijeenkomsten bogen burgers en gemeenteraadsleden zich over de toekomst van deze site. Er werden beleidsvoorstellen gevraagd over vijf thema’s: sport en de eventuele bouw van een sporthal, de toekomst van de zaal Roosenberg, draagkracht en toerisme, mobiliteit en parkeermogelijkheden, natuur en recreatie. Tijdens de bijeenkomsten reikten experten de nodige achtergrond, cijfers en aandachtspunten aan.

De groep gelote burgers stemde uiteindelijk met een tweederdemeerderheid 43 aanbevelingen voor het masterplan. Het ontwerpteam van Overlant en Bulk Architecten volgde het hele proces mee. Ze vertaalden aanbevelingen en inzichten in een voorontwerp van het masterplan. Dit zal aan de deelnemers maar ook aan alle inwoners van Oud-Heverlee worden voorgesteld. Een stuurgroep van gemeenteraadsleden van zowel meerderheid als oppositie, schepenen en medewerkers van verschillende diensten tekende het participatieproces uit en selecteerde de thema’s die aan bod zouden komen.

Geef een antwoord