Wateroverlast én droogte door klimaatverandering

Wateroverlast én droogte door klimaatverandering

Traject voor vijf Vlaamse regio’s 

In Vlaanderen zorgen veel rivieren voor overstromingen. Door de klimaatverandering vreest de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) zowel voor een toename van wateroverlast als van droogte. Maatregelen en oplossingen dringen zich op.

De Betrokken Partij zette voor de VMM een participatietraject op voor vijf regio’s in Vlaanderen: de stroomgebieden van de Kerkebeek, Heulebeek, Bellebeek, Vliet-Molenbeek en de Dommel.

Naar een riviercontract

In een eerste fase communiceerde DBP naar mogelijke stakeholders om hen de problematiek te schetsen en hen basiskennis te geven. Daarna liet DBP in een stakeholdersforum alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen, … de voorgestelde maatregelen grondig onder de loep nemen zodat zij deze konden dragen en uitvoeren.

Samen met de stakeholders onderzocht De Betrokken Partij hoe ze het overstromingsrisico kunnen beperken, met aandacht voor waterkwaliteit en beleving. Het resultaat schreef DBP neer in een riviercontract voor de betreffende vallei.

Gemeentebesturen, provincies en de Vlaamse Overheid ondertekenen dit charter waarmee ze zich engageren om samen oplossingen te zoeken voor stroomgebieden.