Welke impact heeft droogte op waterbeheer?

Welke impact heeft droogte op waterbeheer?

Uitdagingen voor de werknemers van De Vlaamse Waterweg 

De droogte van de laatste jaren heeft impact op het waterbeheer. De Betrokken Partij zette met De Vlaamse Waterweg een traject op om maatregelen te onderzoeken die op termijn kunnen uitgerold worden.

De consultants van DBP maakten een ontwerp voor het proces op, in overleg met De Vlaamse Waterweg. Ze begeleidden actief het denkwerk van de deelnemers aan het traject. 

Een vruchtbare inspiratiedag

De inspiratiedag startte met een uiteenzetting over toekomstige klimaatuitdagingen en de impact op de Vlaamse waterwegen. Daarop formuleerden de werknemers van De Vlaamse Waterweg potentiële maatregelen om de problematiek aan te pakken.

De Betrokken Partij verwerkte de resultaten in een rapport.