Wie is de bezoeker van deSingel?

Wie is de bezoeker van deSingel?

Nulmeting

Antwerps kunstencentrum deSingel schakelde De Betrokken Partij in om een profiel op te stellen van zijn bezoekers en niet-bezoekers. Wat overtuigt je om deSingel al dan niet te bezoeken? Welk aanbod verwacht je? En via welke communicatiedragers wil je dit graag ontvangen?

De Betrokken Partij startte met een nulmeting bij huidige en potentiële bezoekers van deSingel. Maar liefst 5.000 mensen werden bevraagd. Op basis van gedrag en motieven deelde DBP de respondenten op in: ‘cultuuraddicts’, ‘cultuurfans’, ‘cultuurhoppers’, ‘entertainmentseekers’ en ‘drop-outs’.

Dankzij dit onderzoek bracht DBP de cultuurbeleving van bezoekers en niet-bezoekers in kaart. Hierdoor kon deSingel haar strategie en communicatie voor de volgende seizoenen verfijnen.