Zijn de doelgroepen tevreden over het Agentschap Onroerend Erfgoed?

Zijn de doelgroepen tevreden over het Agentschap Onroerend Erfgoed?

Een betere klantencultuur

Het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) peilde naar de tevredenheid onder zijn doelgroepen. Wat vinden zij van het imago van het AOE en de geplande cultuurverandering?

In samenspraak met het AOE ontwikkelde De Betrokken Partij een vragenlijst. Eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed uit de private en publieke sector kregen de vragen met de post of online. Met grote infrastructuurbeheerders gebeurde diepte-interviews.

Op basis van de adviezen zette het AOE haar digitalisering verder. Het investeerde ook in een betere interne cultuur die zich ook weerspiegelt in een betere klantencultuur.