Inhouse training participatie

Inhouse training participatie

De Inhouse training participatie is een korte opleiding voor mensen van eenzelfde organisatie, bestuur of dienst. De training heeft tot doel teamleden samen meer vertrouwd te maken met participatie, met de mogelijkheden en meerwaarde maar ook met de valkuilen. Het is een introductie, een verkenning… die wellicht smaakt naar meer!

Waarmee kunnen we je helpen?

Als betrokken ambtenaar en/of enthousiaste medewerker merk je dat je samen met je collega’s alsmaar meer in participatieve omgevingen vertoeft. Die participatieve initiatieven komen zowel vanuit je eigen organisatie of van partners waarmee je samenwerkt.

Maar je voelt aan dat je de context van het participatief werken (nog) niet helemaal ziet. Of je merkt dat er binnen je team verscheidene niveaus van kennis van en vertrouwen met participatie zijn.

Je team, dienst of bestuur wil als ‘geheel ’handvaten, tools en context toe-eigenen om het participatieproces beter te vatten en je wil als groep hier ook verder in leren, delen en ‘corrigeren’.

Maar ook: jullie zijn samen op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe kunnen we stakeholders betrekken of betrokken houden?’, ‘Hoe houden we een dialoog gaande en brengen we ook minderheidsstandpunten in?’ en ‘Hoe gaan we om met conflicten?’ En zoveel meer…

Je bent ervan overtuigd dat een verkenning van het werken met en in participatie best gebeurt in interactie en samen met je collega’s?

Met deze training verkennen en verscherpen we de vragen en vinden we samen de antwoorden.

Inhouse training participatie?

De training wordt gegeven door ervaren procesbegeleiders in participatieve projecten die hun bagage aan ervaringen, methodieken, cultuur, inzichten, aandachtspunten… graag delen met jou en je collega’s.

We werken met groepen van 7 tot 12 en van 13 tot 20 personen.

Benieuwd? Wil je er meer over weten? Lees dan onze gratis minigids.

Geef een antwoord