Online dialoog

Online dialoog

De Online Dialoog is een interactieve online sessie met een groep mensen die in gesprek gaan en samen naar een resultaat toe werken. Dat gebeurt op een bepaald moment in de tijd en met een vooropgezet doel en specifieke doelstellingen. We faciliteren zowel inhoudelijk als technisch.

Waarmee kunnen we je helpen?

Je wil stakeholders informeren, feedback of input vragen en engagement laten ontwikkelen? Of je wil mensen met elkaar laten verbinden, laten netwerken, ook als je elkaar niet fysiek kan ontmoeten? Met een groep inspiratie delen, co-creëren, nieuwe ideeën of adviezen verzamelen of uitwerken?

Hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat je met de uitkomst concreet aan de slag kan, je impact kan realiseren, echt verschil kan maken, de deelnemers het gevoel hebben echt betrokken te zijn?

De Online Dialoog?

De Online Dialoog is een online participatiemoment: op digitale wijze ga je het gesprek aan met je burgers en/of belanghebbenden.

Een Online Dialoog wordt altijd op maat ontwikkeld. Eerst luisteren we goed naar je vraag en stellen we samen scherp wat je met de sessie wil bereiken. Wanneer ga je “content” zijn? Wat wil je realiseren, zowel wat inhoud als proces betreft? We formuleren in overleg heldere doelstellingen, bekijken wie op welke manier betrokken zal worden. Inhoudelijk zijn we van vele markten thuis, we denken dus graag mee.

Op basis hiervan werken wij een procesvoorstel en concreet gedetailleerd draaiboek uit. Vorm volgt inhoud. We hebben zeer veel online tools, maar bepalen pas de juiste online tools voor uw dialoog wanneer de inhoud en de context duidelijk zijn, Zo ondersteunen we maximaal het participatie- en/of co-creatieproces.We houden hierbij rekening met de digi-taligheid van alle stakeholders. Op het moment zelf kan je rekenen op onze inhoudelijke, procesmatige én technische ondersteuning. Zo zorgen we door de inzet van professionele inhoudelijke en technische facilitatoren/gespreksbegeleiders ervoor dat de vooropgestelde doelen behaald worden.

Waarom de Online Dialoog inzetten voor jou een verschil kan maken.

  • inhoudelijk begeleiding met aandacht voor het voor- en natraject
  • technisch, methodische en praktische ontzorging
  • geen verplaatsing nodig
  • tijdswinst/efficiëntie
  • verbinding en betrokkenheid tussen de deelnemers
  • interactiviteit, geen eenrichtingsverkeer
  • online of hybride aanpak (on- én offline)
  • voor kleine (5 – 10 personen) tot grote groepen(100’en personen)
  • vaak ook kostenefficiënt: geen zaalkosten, catering…
  • mogelijkheid tot extra’s via partners: visuele verslaggeving, ondersteunen bij presenteren, studiosetting….


Download de one-pager


Download de mini-gids


Ik wil dit