Build it: betrek burgers bij keuzes in de publieke ruimte en simuleer de impact!

Build it: betrek burgers bij keuzes in de publieke ruimte en simuleer de impact!

Via een interactieve simulatie laat je burgers keuzes maken in de publieke ruimte: hoe verplaatsen we ons, waar plaatsen we hernieuwbare energiebronnen … Dankzij de 3D simulatie ontdekken burgers meteen de impact van hun keuzes op de publieke ruimte!

Waarmee kunnen we je helpen: informeer en creëer bewustwording via interactive storytelling

Neem je burger mee doorheen het verhaal van hun omgeving. Hoeveel energie hebben we nodig? Hoeveel verplaatsingen zijn er dagelijks? Wat kosten ingrepen in de publieke ruimte? Hoe kan je omgeving er in de toekomst uitzien?

We stellen de deelnemer voor keuzes. Op welke hernieuwbare energiebronnen zet jij in? Hoe zie jij de verhouding tussen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s?

Het virtuele landschap verandert meteen op basis van de keuzes die de deelnemer maakt. Het landschap wordt groener, of er komt parking bij. Zonnepanelen en windmolens verdwijnen of verschijnen.

Aan de slag met Build it: wat is jouw ideale mix?

Vraag deelnemers hun ideale landschap, stad of omgeving in te dienen. Ontdek hoe burgers jouw puzzel zouden oplossen. Verzamel de keuzes van jouw stakeholders en hun motivatie.

Deze interactieve 3D module is inzetbaar voor organisaties en lokale overheden die een maatschappelijk debat willen houden over de openbare ruimte en al haar aspecten: inrichting, (her) bestemming, mobiliteit, energie …

We ontwikkelden twee concrete producten die we aanpassen aan jouw organisatie en jouw omgeving: mobiliteit en energie. Of we werken op maat en vertrekken samen van op een wit blad: we stellen samen het landschap en de interactieve simulatie op die passen bij jouw uitdaging!

Mobiliteit: samen kiezen voor duurzame ontknoping

Hoe moet de verkeersmix in jouw stad of gemeente er uit zien? Met de mobiliteitsuitdaging betrek en bevraag je je burgers!

  1. We verzamelen profiel- en gedragsinformatie van deelnemers
  2. Via een virtuele simulatie van jouw stad of gemeente onderzoeken we de “ideale mobiliteitsmix”
  3. Deelnemers inventariseren pijnpunten en opportuniteiten voor concrete maatregelen

Ontdek de case studies

Energie en klimaat: stel zelf je duurzame wereld samen

Hoe evolueren we naar een energieneutrale regio? En welke impact heeft dat op ons landschap?

  1. We informeren deelnemers over de energienoden en mogelijkheden van de regio
  2. Deelnemers experimenteren met duurzame energiebronnen op de interactieve simulatie
  3. Wek je voldoende energie op? Dan kan je je ideale energiemix indienen!

Geef een antwoord